• به فیدار تامین خوش آمدید
  • 012345687
تست 2

تست 2

جزئیات

تست 2

# پارامتر - specification مقدار - value واحد - unit
1 قطر پیچ 2 mm
2 گام پیچ 6 mm
3 جهت چرخش راست گرد -
قیمت : 18,500 تومان

سبد خرید